4 Dịch vụ nghiên cứu định lượng uy tín nhất

4 Dịch vụ nghiên cứu định lượng uy tín nhất; Dưới đây là 4 trung tâm hỗ trợ nghiên cứu định lượng tuy tín đã kiểm duyệt, giúp các bạn có thể sử dụng dịch vụ tối ưu và an tâm nhất. Chúng tôi liệt kê không có xếp hạng, nên các bạn cứ lựa chọn dịch vụ chổ nào mà bạn yêu tích nhất thôi.

Nghiên cứu định lượng

Thiết kế nghiên cứu định lượng là gì ?

Trước khi thiết kế một nghiên cứu nghiên cứu định lượng, bạn phải quyết định xem nó sẽ là mô tả hay thử nghiệm bởi vì điều này sẽ quyết định cách bạn thu thập, phân tích và diễn giải kết quả. Một nghiên cứu mô tả được điều chỉnh bởi các quy tắc sau: các đối tượng thường được đo một lần; mục đích là chỉ thiết lập các liên kết giữa các biến;

 Và, nghiên cứu có thể bao gồm một tập hợp mẫu gồm hàng trăm hoặc hàng nghìn đối tượng để đảm bảo rằng đã thu được ước tính hợp lệ về mối quan hệ tổng quát giữa các biến. Một thiết kế thử nghiệm bao gồm các đối tượng được đo lường trước và sau một lần điều trị cụ thể, dân số mẫu có thể rất nhỏ và được chọn có mục đích, và nó nhằm thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa các biến.

Thành phần của nghiên cứu định lượng

Phần mở đầu cho một nghiên cứu định lượng thường được viết ở thì hiện tại và theo quan điểm của ngôi thứ ba. Nó bao gồm các thông tin sau:

 • Xác định vấn đề nghiên cứu – cũng như bất kỳ nghiên cứu hàn lâm nào, bạn phải trình bày rõ ràng và ngắn gọn vấn đề nghiên cứu đang được điều tra.
 • Đánh giá tài liệu – đánh giá học bổng về chủ đề này, tổng hợp các chủ đề chính và nếu cần, lưu ý các nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp tìm hiểu và phân tích tương tự. Lưu ý nơi tồn tại những khoảng trống chính và cách nghiên cứu của bạn giúp lấp đầy những khoảng trống này hoặc làm rõ kiến ​​thức hiện có.
 • Mô tả khung lý thuyết – cung cấp một phác thảo về lý thuyết hoặc giả thuyết làm cơ sở cho nghiên cứu của bạn. Nếu cần, hãy xác định các thuật ngữ, khái niệm hoặc ý tưởng không quen thuộc hoặc phức tạp và cung cấp thông tin cơ sở thích hợp để đặt vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh thích hợp [ví dụ: lịch sử, văn hóa, kinh tế, v.v.].

Phương pháp nghiên cứu

Phần phương pháp của một nghiên cứu định lượng nên mô tả cách thức đạt được từng mục tiêu nghiên cứu của bạn. Đảm bảo cung cấp đủ chi tiết để người đọc có thể đánh giá sáng suốt về các phương pháp đang được sử dụng để thu được kết quả liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Phần phương pháp nên được trình bày ở thì quá khứ.

 • Nghiên cứu dân số và lấy mẫu – dữ liệu đến từ đâu; nó mạnh mẽ như thế nào; lưu ý nơi tồn tại khoảng trống hoặc những gì đã bị loại trừ. Lưu ý các thủ tục được sử dụng để lựa chọn của họ;
 • Thu thập dữ liệu – mô tả các công cụ và phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin và xác định các biến được đo lường; mô tả các phương pháp được sử dụng để lấy dữ liệu; và, lưu ý nếu dữ liệu đã có từ trước [tức là dữ liệu của chính phủ] hoặc bạn tự thu thập dữ liệu đó. Nếu bạn tự mình thu thập, hãy mô tả loại nhạc cụ bạn đã sử dụng và tại sao. Lưu ý rằng không có tập dữ liệu nào là hoàn hảo – hãy mô tả bất kỳ hạn chế nào trong các phương pháp thu thập dữ liệu.
 • Phân tích dữ liệu – mô tả các thủ tục để xử lý và phân tích dữ liệu. Nếu thích hợp, hãy mô tả các công cụ phân tích cụ thể được sử dụng để nghiên cứu từng mục tiêu nghiên cứu, bao gồm các kỹ thuật toán học và loại phần mềm máy tính được sử dụng để thao tác dữ liệu.

Kết quả của nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu của bạn phải được viết một cách khách quan, có định dạng ngắn gọn và chính xác. Trong các nghiên cứu định lượng, người ta thường sử dụng đồ thị, bảng, biểu đồ và các yếu tố phi văn bản khác để giúp người đọc hiểu dữ liệu. Đảm bảo rằng các yếu tố phi văn bản không tách biệt với văn bản mà đang được sử dụng để bổ sung cho mô tả tổng thể về kết quả và giúp làm rõ những điểm chính đang được thực hiện. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách trình bày dữ liệu hiệu quả bằng cách sử dụng biểu đồ và đồ thị tại đây .

Phân tích thống kê – bạn đã phân tích dữ liệu như thế nào? Những phát hiện quan trọng từ dữ liệu là gì? Các phát hiện phải được trình bày theo một thứ tự tuần tự, logic. Mô tả nhưng không diễn giải những xu hướng hoặc kết quả tiêu cực này; lưu nó cho phần thảo luận. Kết quả nên được trình bày ở thì quá khứ.

Phân tích  định lượng

thảo luận phải mang tính phân tích, logic và toàn diện. Cuộc thảo luận nên kết hợp những phát hiện của bạn với nhau liên quan đến những phát hiện được xác định trong tổng quan tài liệu, và được đặt trong bối cảnh của khung lý thuyết làm nền tảng cho nghiên cứu. Cuộc thảo luận nên được trình bày ở thì hiện tại.

 • Giải thích kết quả – nhắc lại vấn đề nghiên cứu đang được điều tra và so sánh, đối chiếu kết quả nghiên cứu với các câu hỏi nghiên cứu nằm trong nghiên cứu. Họ khẳng định kết quả dự đoán hay dữ liệu bác bỏ nó?
 • Mô tả các xu hướng, so sánh các nhóm hoặc mối quan hệ giữa các biến – mô tả bất kỳ xu hướng nào xuất hiện từ phân tích của bạn và giải thích tất cả các phát hiện không quan trọng về mặt thống kê và không lường trước được.
 • Thảo luận về hàm ý – ý nghĩa của kết quả của bạn là gì? Đánh dấu những phát hiện chính dựa trên kết quả tổng thể và ghi chú những phát hiện mà bạn cho là quan trọng. Kết quả đã giúp lấp đầy những khoảng trống trong việc hiểu vấn đề nghiên cứu như thế nào?
 • Hạn chế – mô tả bất kỳ hạn chế hoặc sai lệch không thể tránh khỏi trong nghiên cứu của bạn và nếu cần, lưu ý lý do tại sao những hạn chế này không ngăn cản việc giải thích hiệu quả kết quả.

Kết luận của nghiên cứu

thúc nghiên cứu của bạn bằng cách tóm tắt chủ đề và đưa ra nhận xét và đánh giá cuối cùng về nghiên cứu.

 • Tóm tắt các phát hiện – tổng hợp các câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu của bạn. Không báo cáo bất kỳ dữ liệu thống kê nào ở đây; chỉ cung cấp một bản tóm tắt tường thuật về những phát hiện chính và mô tả những gì đã học mà bạn chưa biết trước khi tiến hành nghiên cứu.
 • Khuyến nghị – nếu phù hợp với mục đích của nhiệm vụ, hãy gắn các kết quả chính với các khuyến nghị chính sách hoặc các hành động cần thực hiện trong thực tế.
 • Nghiên cứu trong tương lai – lưu ý nhu cầu nghiên cứu trong tương lai liên quan đến các hạn chế trong nghiên cứu của bạn hoặc bất kỳ khoảng trống nào còn lại trong tài liệu chưa được giải quyết trong nghiên cứu của bạn.

Danh sách 4 trung tâm nghiên cứu định lượng

Danh sách 4 trung tâm hỗ trợ nghiên cứu đã kiểm duyệt nên các bạn cứ an tâm liên hệ:

 1. Trung tâm hỗ trợ công bố khoa học quốc tế
 2. Trung tâm hỗ trợ làm luận án tiến sĩ
 3. Trung tâm hỗ trợ số liệu luận văn cao học
 4. Trung tâm hỗ trợ định lượng nghiên cứu khoa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *